1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

ai chỉ cho mình trước 10đ HT


0

5

Điểm KT là gì vậy, kiếm ở đâu

10HT cho người đầu tiên nhé, danh dự nhé laugh

7 trả lời:

1

nói 10HT mà tặng cho ngta có 5

#1: ngày 05/11/2016
73

Thêm bình luận

1

QL. Huỳnh Lê Đăng Khoa: 21:19 29/10/2016

Điểm KT là gì vậy, kiếm ở đâu

10HT cho người đầu tiên nhé, danh dự nhé laugh

diem KT la diem kien thuc nha ban

#2: ngày 01/11/2016
471

Thêm bình luận

1

Huỳnh Lê Đăng Khoa: 21:19 29/10/2016

Điểm KT là gì vậy, kiếm ở đâu

10HT cho người đầu tiên nhé, danh dự nhé laugh

Điểm KT do mình chia sẻ từ cửa hàng lên facebook hoặc gmail, nếu có người vào link mình chia sẽ và đặt mua thứ đó thì điểm KT sẻ tự chuyển vào tài khoản mình

#3: ngày 30/10/2016
123

Thêm bình luận

1

Hiện tại vẫn chưa dùng thì hỏi làm gì

#4: ngày 30/10/2016
164

Thêm bình luận