1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cách tư duy toán bpt của cấp thpt


1

0

các bạn ơi , có ai có cách nào dể để tư duy chứng minh các bài toán bpt cấp 3 không

37
0 trả lời: