1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thông báo BQT
  3. Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh công thức Toán học vào diễn đàn


2

23

PHẦN I: CÀI ĐẶT MATHTYPE 

 - Hướng dẫn cài đặt tại đây: Hướng dẫn cài đặt bằng Video 

 - Download chương trình: Mathtype-6.9.rar

 

PHẦN II: THIẾT LẬP CÀI ĐẶT (Chỉ làm 1 lần)

 - Bước 1: Mở chương trình MathType lên (Start => All Programes => Math Type 6 => Math Type hoặc C:\Program Files\MathType\Math Type.exe)

 - Bước 2: Trên menu của MathType, chọn Preferences –> Cut and copy preferences

 - Bước 3: Sẽ hiện một cửa sổ nhỏ, hãy cấu hình như hướng dẫn sau:

     + Đánh dấu vào MathML or TeX

     + Chọn LaTeX 2.9 and later

     + Bỏ 2 dấu check ngay 2 dòng bên dưới (Include…).

     + Bấm nút OK

 

PHẦN III: SỬ DỤNG

 - Bước 1: Mở chương trình MathType lên (Start => All Programes => Math Type 6 => Math Type hoặc C:\Program Files\MathType\Math Type.exe)

 - Bước 2: Đánh công thức cần cần hiện thị vào MathType

 - Bước 3: Quét đen công thức và Copy (Ctrl + C)

 - Bước 4: Vào Diễn đàn post bài ta Paste (Ctrl + V) công thức vừa Copy vào khung nội dung.

 

28 trả lời:

3

sao em không vô link được ạ 

#1: ngày 20/08/2016
471

Thêm bình luận

3

BQT ơi sao tải math type mới có bài chuẩn ạ

#2: ngày 20/08/2016
471

Thêm bình luận

3

Phan Thị Bích Ngọc: 09:52 23/07/2016

Sao em không sao chép được công thức vào diễn đàn (Bắt phải nhấn CTRL - CMD - V cơ)

Admin không hiểu lắm, em đã cài đặt thành và không Copy được?

#3: ngày 23/07/2016
145

Thêm bình luận

3

lam sao de tai link day

 

#4: ngày 12/05/2016
22

Thêm bình luận