1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Gửi tiết kiệm 10000000 kỳ hạn 3 tháng lãi suất 11,6%/năm


0

1

Một người gửi tiết kiệm 10000000 đồng loại kì hạn 3 tháng vào ngân hàng với lãi suất 11,6%/năm thì sau 10 năm 6 tháng thì người đó có cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền ?

1 trả lời:

1

Gọi a là số tiền gửi vào ban đầu,lãi suất m(%)

-Vì kì hạn 3 tháng,lãi suất 11,6%/năm nên lãi suất của một kì hạn là 2,9%

-Sau kì hạn thứ nhất,người đó có số tiền là:

a.(1+m)

-Vì mỗi năm có 4 kì hạn nên sau 1 năm người đó có số tiền là:

a.(1+m)4

-Sau 10 năm người đó có số tiền là:

T=a.(1+m)40=10000000.(1+2,9%)40=31377258,13 đồng

Đáp số:31377258,13 đ

#1: ngày 02/07/2016
5

Thêm bình luận