1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Tính tiền tiết kiệm với lãi suất thay đổi liên tục


0

3

Đề bài: Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi. Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng. Chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng  trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lã suất giảm xuống còn 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng(chưa làm tròn). Hỏi bạn Châu đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu tháng? Nêu sơ lược quy trình bấm phím trên máy 570VN Plus để giải?

Nhờ quý thầy cô giải bài chi tiết giùm em. Cám ơn!

4 trả lời:

1

Gọi x là số tháng bạn Châu gửi với lãi suất 0,7% , y là số tháng gửi với lãi suất 0,9% . Vậy số tháng mà bạn Châu gửi tiết kiện : x+y+6 (tháng)

Khi đó, số tiền cả vốn lẫn lãi bạn Châu nhận được khi gửi với lãi suất 0,7% trong x tháng :  ${T_1} = 5000000{(1 + 0,7\% )^x}$

Số tiền cả vốn lẫn lãi bạn Châu nhận được khi gửi với lãi suất 1,15% trong nửa năm (6 tháng) là : ${T_2} = {T_1}.{(1 + 1,15\% )^6}$

Số tiền cả vốn lẫn lại bạn Châu nhận được khi gửi với lãi suất 0,9% trong y tháng : ${T_3} = {T_2}{(1 + 0,9\% )^y}$

Suy ra phương trình : $5000000.{(1 + 0,7\% )^x}.{(1 + 1,15\% )^6}.{(1 + 0,9\% )^y} = 5747478,359$

1.Nhập phương trình trên vào máy tính

2.Nhấn SHIFT SOLVE , máy hỏi Y? , nhập 1 = ; X? , nhập 1 = , kết quả trả lại được x là một số không nguyên (loại)

3. Tiếp tục nhấn SHIFT SOLVE , tiếp tục nhập các giá trị của y = 2,3,4,5,....  cho đến khi x nhận giá trị nguyên thì dừng.

4. Tìm được y = 4 , x = 5

Vậy  số tháng bạn Châu gửi tiết kiệm : 5 + 4 + 6 = 15 (tháng)

#1: ngày 17/07/2016
56

Thêm bình luận

1

KQ = 15 tháng

#2: ngày 18/07/2016
471

Thêm bình luận

0

mà bạn ơi cho mk hỏi tại sao từ 4 dòng đầu suy ra được dòng t5 thế, mk ko hiểu

#3: ngày 27/07/2017

Thêm bình luận

0

dung roi

 

#4: ngày 18/07/2016
1

Thêm bình luận