1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Chứng minh S = 5^1+5^2+5^4+...+5^96 chia hết 126


0

1

Cho S = 51+52+54+...+596.

a) Chứng minh rằng S chia hết cho 126

b) Tìm chữ số tận cùng của S

 

 

1 trả lời:

1

@Phan Thị Hồng Hạnh: 21:39 05/06/2016

Cho S = 51+52+54+...+596.

a) Chứng minh rằng S chia hết cho 126

b) Tìm chữ số tận cùng của S

a) Ta viết S = (51+54)+(52+55)+...+(593+596)

              S = 5(1+53)+52(1+53)+...+593(1+53)

              S = 126(5+52+...+593)

Suy ra S chia hết cho 126

b) S chia hết cho 5, S chia hết cho 126

=> S là số chẵn. Vậy S chia hết cho 10 nên S có chữ số 0 cuối cùng

#1: ngày 05/06/2016
123

Thêm bình luận