1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Làm sao để đổi điểm tích lũy lấy HT?


0

3

Cho mik hỏi là sao để đổi điểm tích lũy dành đc tại các cuộc thi có huy chương trên này vậy?

2 trả lời:

1

Hiện tại điểm tích lũy đó chưa được dùng để làm gì hết bạn! Mình cũng mong là nó dùng để đổi điểm KT.

#1: ngày 02/10/2016
616

Thêm bình luận

0

Nguyễn Phước Thịnh: 21:51 02/10/2016

Hiện tại điểm tích lũy đó chưa được dùng để làm gì hết bạn! Mình cũng mong là nó dùng để đổi điểm KT.

Đúng đó

#2: ngày 04/10/2016

Thêm bình luận