1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

tính phần nguyên


0

3

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: [431−−−√]+[432−−−√]+[433−−−√]+[434−−−√]+...+[212032−−−−−−√][431]+[432]+[433]+[434]+...+[212032]

3 trả lời:

1

kết quả: 64978220 

ko dùng cách giống đạtsmiley

#1: ngày 19/11/2016
73

Thêm bình luận

1

Bài này có công thức hết rồi , tự áp dụng nhé

#2: ngày 18/11/2016
164

Thêm bình luận

1

Dùng Xích Ma chạy từ 431->212032

Công thức :Int(√x)

#3: ngày 18/11/2016
2

Thêm bình luận