1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Đếm số tam giác trong tháp tam giác


21 trả lời:

2

Bạn vẽ hình ra sẽ thấy hàng 1 có 1 tam giác, hàng 2 có 3, hàng 3 có 5 ....

Vậy số tam giác tạo thành là :

               T=1+3+5+...+n (có 2074 số hạng) => (n-1)/2 +1 =2074 => n=4147 

                => T = (4147+1)*2074/2 = 4301476 tam giác

Bạn kiểm tra lại cho chắc nhé, cố lên ^^ 

#6: ngày 26/11/2015
7

Thêm bình luận

1

ket qua la 2233004247

dung khong ?

#7: ngày 22/12/2016
471

Thêm bình luận

1

Cảm ơn giờ mới biết công thức hihi

#8: ngày 13/12/2016
4

Thêm bình luận

1

@Đỗ Mai Xuân Diệu: 17:26 26/11/2015

Bạn vẽ hình ra sẽ thấy hàng 1 có 1 tam giác, hàng 2 có 3, hàng 3 có 5 ....

Vậy số tam giác tạo thành là :

               T=1+3+5+...+n (có 2074 số hạng) => (n-1)/2 +1 =2074 => n=4147 

                => T = (4147+1)*2074/2 = 4301476 tam giác

Bạn kiểm tra lại cho chắc nhé, cố lên ^^ 

Chưa đâu bạn thiếu mấy cái tam giác nằm ngược rồi !

Số tam giác là : 2233004247 smiley

 

#9: ngày 12/01/2016

Thêm bình luận

1

Có câu trả lời chưa Đức

#10: ngày 05/12/2015
1

Thêm bình luận