1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Giải tam giác

Chứng minh đồng quy trong tam giác ABC, M thuộc cung nhỏ BC


10 trả lời:

1

đề thếu nha tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O)

#6: ngày 13/09/2017
32

Thêm bình luận

0

gợi ý cách cm

+) dùng BĐT E-M

+) chứng minh bài toán sau(định lý Carnot)

:Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R).Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác;x,y,z là khoảng cách từ O đến 3 cạnh.CMR: R+r=x+y+z

#7: ngày 06/10/2017
32

Thêm bình luận

0

Bài toán này làm rồi 

 

#8: ngày 05/10/2017
1

Thêm bình luận

0

haizz mới vào lớp 7 mà thấy mấy bài này nản thiệt.sad

#9: ngày 05/10/2017
6

Thêm bình luận

0

Sau đây là bài toán ngày hôm nay

Bài toán

Cho ABC nhọn nội tiếp (O;R);a;b;c là 3 cạnh của tam giác 

CMR: 

$R\geq \dfrac{\sum \sqrt{4R^{2}-a^{2}}}{3}$

Yêu cầu tuyệt đối không đăng bài lên các trang web khác để hỏi bài; chỉ chấp nhận bài đăng đầu tiên nếu có các bài đăng tiếp theo thì thời gian cách nhau không quá 1 phút 30 giây

#10: ngày 05/10/2017
32

Thêm bình luận