1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm 4 số tận cùng 41511691^3 - 11


0

3

Tìm 4 số tận cùng: 415116913 - 11

3 trả lời:

1

với những bài thế này bn có thể lấy 4 chữ số tận cùng của biểu thức ; như trên ta có 1691^3=....2371

2371-11=2360

vậy bt trên có 4 chữ số tận cùng là 2360

Lưu ý : cách này chỉ áp dụng dc 1 số bài ; và nếu hỏi 3 chữ số thì lấy 3 ; 2 chữ số thì lấy 2

#1: ngày 06/09/2016
15

Thêm bình luận

1

Cách 1 : Ta có :41511691^3-11=71533796492443304312360

=>4 chữ số tận cùng là 2360

Vậy 4 chữ số tận cùng là 2360

Cách 2 : Nhanh hơn 

Ta có :1691^3-11=4835382360

=> 4 chữ số tận cùng của hiệu 41511691^3-11 là 2360

Vậy 4 chữ số tận cùng của hiệu 41511691^3-11 là 2360

 

#2: ngày 07/09/2016
164

Thêm bình luận

0

saienlightened

#3: ngày 29/09/2017
471

Thêm bình luận