1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm các số abc đồng thời chia hết cho 20 và 13


0

1

cho A= 2014abc tìm các số abc sao cho số A đồng thời chia hết cho 20 và 13

11
2 trả lời:

1
Ta có (20,13) = 1 nên A chia hết cho 20 và A chia hết cho 13 => A chia hết cho 260 A = 2014abc = 2014000 + ABC = 7746.260 + 40 + abc A chia hết cho 260 <=> 40 + abc chia hết cho 260 <=> abc = 260k + 220 Dùng máy tính thử với k = 1,2,3, .... ta được abc = { 220;480;740 }
#1: ngày 29/11/2020

Thêm bình luận

0

Lê Văn Tèo: 20:39 23/09/2016

cho A= 2014abc tìm các số abc sao cho số A đồng thời chia hết cho 20 và 13

 

#2: ngày 23/09/2016

Thêm bình luận