1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Thay đổi chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật lên không thay đổi


5 trả lời:

2

bài này mk chỉ bt kết quả thui

#6: ngày 22/04/2017
406

Thêm bình luận