1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phép chia, biểu diễn các số thực
  3. Liên phân số

Tìm B và ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản


0

5

Tìm B và ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản :

$B = \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{3}}}}}}}}}}}$

Bài khó đấy nhé!

2
4 trả lời:

1

Cách làm là tính từ dưới lên và kết quả là B=134647937 ( Mình ko biết cách viết phân số như đầu bài)

#1: ngày 01/09/2016
164

Thêm bình luận

1

nhập từ dưới lên rồi tính tay

#2: ngày 01/09/2016

Thêm bình luận

1

Mình biết kết quả, lâu rồi nhưng không biết cách làm.

#3: ngày 01/09/2016
2

Thêm bình luận

1

$B = \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{3}}}}}}}}}}} = \dfrac{{13464}}{{7937}}$

#4: ngày 31/08/2016
199

Thêm bình luận