1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Thắc mắc

Làm sao để có huy chương Đấu giải ?


0

5

Làm sao để có huy chương Đấu giải ???

6 trả lời:

1

nguyen phuong thanh ngan to han cau

#1: ngày 09/05/2016
22

Thêm bình luận

1

@Aladin Magi: 16:40 03/05/2016

Làm sao để có huy chương Đấu giải ???

Chào bạn,

Huy chương Đấu giải rất khó để có được. Từ trước đến giờ mới chỉ có 2 đề thi để đạt huy chương này là:

 - http://maytinhbotui.vn/Exam/Ranking/de-thi-giao-luu-cac-doi-tuyen-trong-tinh-binh-phuoc-2015-2016

 - http://maytinhbotui.vn/Exam/Ranking/20-bai-toan-on-luyen-thi-giai-toan-may-tinh-quoc-gia

BQT sẽ tổ chức nhiều đề thi để đạt huy chương đấu giải hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,

Khang,

#2: ngày 05/05/2016
145

Thêm bình luận

1

thanks

#3: ngày 03/05/2016
616

Thêm bình luận

1

thi những đề do BQt tổ chức

#4: ngày 03/05/2016
230

Thêm bình luận