1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính áp suất biết miệng ống cách mặt nước là 2,7m và áp suất 120000N/m2


0

0

Một ống hình trụ có chiều dài 1m được nhúng thẳng đứng vào 1 bể nước. Bên trong chứa đầy dầu và được dốc ngược lên trên. Tính áp suất tại điểm A ở mặt trong của đáy ống biết miệng ống cách mặt nước là 2,7m và áp suất khí quyển bằng 120000N/m2. Khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

249
1 trả lời:

1

Giải:​

Tại điểm B có áp suất: 

pB = p0 + pn = p0 + dnh1   (1)

Áp suất do dầu trong ống gây ra:

pB = pA + pd = pA + ddh     (2)

Từ (1) và (2), ta được:

p0 + dnh1 = pA + ddh

Suy ra pA = p0 + dnh1 - ddh

Thay số vào ta được:

pA = 120000 + 1000.2,7 - 800.1

     = 121900 (N/m2)

Vậy áp suất tại điểm A ở mặt trong của ống là 121900 N/m2.

#1: ngày 15/04/2017
249

Thêm bình luận