1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất

Tính số thóc sau khi phơi khô biết tỉ lệ nước 10%, 0,5%


0

3

Tỉ lệ nước trong thóc tươi là 10%, còn tỷ lệ nước trong thóc khô là 0,5%. Hơi nếu phơi 2 tạ thóc tươi thì sẽ đc bao nhiêu kg thóc khô?

10 trả lời:

1

   2 tạ = 200 kg

Lượng nước trong 200 kg thóc tươi là : 10% x 200 = 20 (kg)

Lương thóc nguyên chất : 200 - 20 = 180 (kg)

Tỉ lệ nước trong thóc khô là 0,5%, vậy lượng thóc nguyên chất chiếm tỉ lệ là 95,5%

Vậy lượng thóc khô thu được là : $\dfrac{180.100}{95,5}$ = $\dfrac{36000}{191}$ $\approx$ 188,48168 (kg)

   Đáp số : 168,48168 kg.

#1: ngày 26/06/2016
616

Thêm bình luận

1
180,885 là chính xác nha bạn
#2: ngày 19/06/2018
406

Thêm bình luận

1

@Trần Nguyễn Ngọc Khánh: 16:26 30/06/2016

Tất nhiên nên là tất cả đều sai

mình đúng k?

#3: ngày 30/06/2016
616

Thêm bình luận

1
Tất nhiên nên là tất cả đều sai
#4: ngày 30/06/2016

Thêm bình luận