1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
Trao đổi về một dạng toán tìm số dư trong toán casio
Xin được trao đổi cùng các bạn về một dạng toán tìm số dư: Tìm số dư khi chia A = 1 + x + x^2 + x^3 + ....+ x^n cho một số tự nhiên y nào đó. a. Ví dụ:Tìm số dư khi chia A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + .....+ 2^2016 cho 51 hoặc số nào khác cũng được. Đô b. Vấn đề

Mua sách giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng
Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Vì được giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng. Hỏi giá ghi trên bìa của mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Phương pháp tính chính xác giá trị biểu thức có thể bạn chưa biết
Qua một số đề thi trên trang web http://maytinhbotui.vn, tôi nhận thấy có một số bạn chưa biết các phương pháp tính chính xác giá trị biểu thức như phép nhân, lũy thừa cơ số lớn,... Vì vậy nên tôi làm bài viết này để giúp cho các bạn biết thêm về nó cũng như các phương pháp tính.Tính (1^4+4)(5^4+4)...(21^4+4)/(3^4+4)(7^4+4)...(23^4+4)
(1^4+4)(5^4+4)(9^4+4)...(21^4+4) (3^4+4)(7^4+4)(11^4+4)...(23^4+4) Tính giá trị của:

Toán đố người đi bộ cả đi lẫn về hết 3h 40 phút
Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/h. Sau đó lại đi xe từ B đến A theo đường khác dài hơn AB 6km với vận tốc 8km/h, cả đi lẫn về hết 3h 40 phút. Tính độ dài quãng đường AB

Với 7 số tự nhiên tìm cách tạo ra các số tự nhiên từ 1 đến 60
Với 7 số tự nhiên: 3,4,7,9,12,17,34. Hãy tìm cách tạo ra các số tự nhiên từ 1 đến 60. Lưu ý: Chỉ sử dụng phép cộng và phép trừ, được phép sử dụng số lượng số tùy ý.

Tìm GTNN khi 1/1+a +1/1+b +1/1+c = 2
cho a,b,c là 3 số dương thỏa mãn 1/1+a +1/1+b +1/1+c = 2 tìm GTLN của biểu thức Q=abc m.n giải giùm mk vs nha !!!! mơn m.n

Bài toán tính tổng (1); (2; 3); (4; 5; 6); (7; 8; 9; 10); ....
Xin được chia sẻvới các bạn bài toán sau để bổ sung thêm vào kho tàng kinh nghiệm giải Toán của mình: Bài toán: Ta chia tập hợp các số tự nhiên thành các nhóm: (1); (2; 3); (4; 5; 6); (7; 8; 9; 10); .... Trong nhóm thứ n gồm n số hạng và gọiSnlà tổng các

Một người đi bộ được 1 giờ 15 phút 30 giây thì nghỉ 16 phút và đi tiếp 20 phút 13 giây n
Một người đi bộ được 1 giờ 15 phút 30 giây thì nghỉ 16 phút và đi tiếp 20 phút 13 giây nữa thì về tới nhà lúc 6 giờ 30 phút. Hỏi người đó xuất phát lúc nào? (Kết quả ghi ở giờ, phút, giây)