1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính tổng S = 2014+2014/(1+2)+2014/(1+2+3)+2014/(1+2+3+4)


0

3

 Tính tổng  2014+2014/(1+2)+2014/(1+2+3)+2014/(1+2+3+4)+...+2014/(1+2+3+...+10000)(kết quả viết dưới dạng phân số)

3 trả lời:

1

ket qua la 40280000/10001, nho cam on va tang ht 

#1: ngày 28/01/2017
8

Thêm bình luận

0

dễ
nếu muốn bt cách làm đúng thì tặng mình HT nha

#2: ngày 07/02/2017
20

Thêm bình luận

0

bạn có thể giải cụ thể ra không mình sẽ tặng ht cho bạn sau

 

#3: ngày 28/01/2017
4

Thêm bình luận