1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Mua sách giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng


8 trả lời:

1

Bài của Phú khá là hay đó

#6: ngày 07/04/2017
616

Thêm bình luận

1

cách làm như vậy đúng chưa ;nếu có sai sót gì thì nhớ chỉ rỏ cho mk nha

#7: ngày 07/04/2017
37

Thêm bình luận

1

cách làm như vậy đúng chưa ;nếu có sai sót gì thì nhớ chỉ rỏ cho mk nha

#8: ngày 07/04/2017
37

Thêm bình luận

1

Phát triển bài toán:

Nếu sau đó người ta lại muốn bán ở mức giá bìa thì phải tăng bao nhiêu % giá đã bán ? (làm thế nào?)

#9: ngày 07/04/2017
406

Thêm bình luận