1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tìm công thức tổng quát Un biết U1=5 U2=8 Un+2=3Un+1 - Un+25


0

4

U1=5 U2=8 Un+2=3Un+1 - Un+25 tính U25 tìm công thức tổng quát Un

73
5 trả lời:

1

smiley Từ công thức có sẵn là Un+2=3Un+1-Un+25 và U1=5; U2=8

Ta có được quy trình bấm phím liên tục là :

X:=X+1:A=3B-C+25:C=B:B=A

Calc X=? nhập 2

        B=? nhập 8

        C=? nhập 5

        A=? nhập 0

=,=,=...=,=,= đến khi X=25 Ta được U25=1.035590331*1011 

U25 bị tràn màn hình.Tính tràn màn hình ta được U25=103559033093smiley(đừng hỏi mình cách tính tràn màng hình nha hihi)

 

 

 

 

#1: ngày 11/08/2016
62

Thêm bình luận

0

Giỏi lắm:

Tính giúp A=201.202.203.204-202.203.204.205+203.204.205.206-204.205.206.207+ ... -2836.2837.2838.2839

   Giải nghĩa giúp quy trình bấm X:=X+1:A=3B-C+25:C=B:B+A bằng lời được không? Cảm ơn nhiều

#2: ngày 06/11/2016

Thêm bình luận

0

CTTQ phải giải PT bậc 3  ,mà hok bik giải PT bậc 3

#3: ngày 12/08/2016
230

Thêm bình luận

0

sao làm hay zợ tui đọc không hiểu

#4: ngày 12/08/2016
199

Thêm bình luận