1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
  3. Đa thức nhiều biến

Tìm đa thức bậc bốn thõa điều kiện chia đa thức


0

0

Có bài đa thức này mình không hiểu :

Cho đa thức f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d

Biết f(x) chia hết cho x-1 , chia cho x-2 dư -6 và chia x^2+x-2 còn dư.

A)Xác định đa thức f(x).

B) Tìm a và b để đa thức P(x)= 6x^4 - 7x^3 - 12x^2 +ax+2 chia hết cho đa thức x^2 +bx -2

Bạn giúp đỡ mình với.

5 trả lời:

0

à bổ sung là f(x) là đa thức bậc 4 nếu bạn k có máy vinacan thì khi ra 4 phương trình thì bạn lấy 3 cái trừ đi 1 cái để mất hệ số d rồi dùng 570VN-plus giải phương trình bậc 3 nhé

#1: ngày 11/11/2015
1

Thêm bình luận

0

bài này bt mà!

a) bạn xem số nào chia hết thì lấy đó làm nghiệm dư là 0 . còn chia có dư thì lấy nghiệm là nghiệm của đa thức bị chia,số dư có rồi. sau đó dùng máy giải phương trình bậc 2 hay 3 j đấy là ra a, b,c, d.

b) bạn tìm 1 đa thức phụ h(x) nào đó có dạng giống đa thức bị chia (lấy dạng tổng quát thôi) rồi lấy nghiệm giống f(x) sao cho số dư ra giống f(x) từ đó suy ra a rồi tìm được b

#2: ngày 11/11/2015
1

Thêm bình luận

1

có phải F(x)= M(x)(X^2+x-2) +(với 1 số dư)   => F(x) =M(x)(x+2)(x-1) + (với 1 số dư nào đó)

#3: ngày 04/11/2015
1

Thêm bình luận

0

tui đang suy nghĩ nhưng tui nghĩ là khá khó

#4: ngày 04/11/2015
1

Thêm bình luận