1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Bài toán "2 người làm chung công việc mất 7 giờ mới xong..."


0

3

2 người thợ làm chung một công việc thì phải làm trong 7 giờ mới xong. Nhưng người thợ cả chỉ làm 4 giờ rồi nghỉ do đó người thứ hai phải làm 9 giờ nữa mới xong.Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm mấy giờ mới xong?

1 trả lời:

1

nếu làm riêng thì  người 1 làm trong 10h 30' thì sông còn người 2 làm sông trong 21h

#1: ngày 13/06/2016
73

Thêm bình luận