1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Gửi vào ngân hàng một số tiền là 10 000 000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng


10 trả lời:

1

Ai có cách giải vào lúc 17:25 sẽ đc nhận ht

 

#6: ngày 12/03/2017
255

Thêm bình luận

1

MK đang rất gấp nhé!!!

#7: ngày 12/03/2017
255

Thêm bình luận

1

Nhanh lên các bn ơi

#8: ngày 12/03/2017
255

Thêm bình luận

0

ai bảo thế

thầy thực tập có giỏi ko ?laugh

#9: ngày 15/03/2017

Thêm bình luận

0

một khi đã gọi là thầy thì phải giỏi chứlaugh

#10: ngày 14/03/2017
14

Thêm bình luận