1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tô 6 mặt của hình lập phương bằng 5 màu khác nhau


0

2

Tô 6 mặt của hình lập phương bằng 5 màu khác nhau. Một màu được dùng để tô 2 mặt còn mỗi màu trong 4 màu còn lại dùng để tô một mặt. Hỏi có bao nhiêu cách tô hình lập phương ? Hai hình được coi là giống nhau nếu chúng nhận được từ nhau bằng các phép quay hoặc phép lật.

5 trả lời:

1

cái này mục đích chính chỉ là để câu like thui

#1: ngày 18/02/2017
249

Thêm bình luận

1

câu like chứ gì .mk bt hết

#2: ngày 18/02/2017
406

Thêm bình luận

1

Tự biên tự diễn tự đặt câu hỏi tự trả lời

#3: ngày 17/02/2017

Thêm bình luận

1

Tự biên tự diễn tự đặt câu hỏi tự trả lời

#4: ngày 17/02/2017

Thêm bình luận