1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Đếm khoảng cách khác nhau của Robot 4 nút điều khiển


0

12

Bạn Hoàn thiết kế được một chú Robot với 4 nút điều khiển khác nhau. Khi bấm lần lượt vào các nút thì chú Robot di chuyển lên phía trước lần lượt là 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Nếu thực hiện ấn 2054 lần bấm nút thì có bao nhiêu khoảng cách khác nhau mà chú Robot có thể di chuyển được?

Thống kê: http://maytinhbotui.vn/Question/Statistics/430

10 trả lời:

1

Ta có khoảng cách lớn nhất mà Robot có thể đi chuyển được là: 7 x 2054 = 14378 ( cm )

Khoảng cách nhỏ nhất mà Robot có thể đi chuyển được là: 1 x 2054 = 2054 ( cm )

Mà khoảng cách Robot có thể đi chuyển được chỉ có thể là số chẳn, không thể là số lẻ

Thật vậy, khoảng cách Robot có thể đi chuyển được là số lẻ khi và chỉ khi số lần bấm nút điều khiển là một số lẻ

Mà 2054 là một số chẳn nên khoảng cách Robot có thể đi chuyển được không thể là số lẻ

Vì vậy ta có được khoảng cách Robot có thể di chuyển được là 2054 cm ; 2056 cm ; ... ; 14378 cm

Nó tạo thành một dãy cách đều, sử dụng công thức ta tính được số khoảng cách mà Robot có thể di chuyển là:

     ( 14378 - 2054 ) : 2 + 1 = 6163.

Vậy có 6163 khoảng cách khác nhau mà chú Robot có thể di chuyển được.

#1: ngày 08/05/2016
616

Thêm bình luận

1

kết quả của quân là đúng rồi đó

#2: ngày 27/01/2017
37

Thêm bình luận

1

ban oi, ban chi can bam

2054*6/2+1 la ra ket qua :6163

 

#3: ngày 27/01/2017
471

Thêm bình luận

1

Sao bn lại chắc chắn như vậy căn cứ vào đâu mà bn kết luận.Bn đã đọc đề và tính chưa và tính bằng cách nào?????

#4: ngày 26/01/2017

Thêm bình luận