1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Cần đổ thêm bao nhiêu nước lã vào biển để tỉ lệ là 2%


0

5

Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.

5 trả lời:

1

LƯỢNG NƯỚC CÓ TRONG 400G NƯỚC BIỂN LÀ :

400*4 :100=16 (G)

DUNG DỊCH CHỨA 2% MUỐI LÀ :

CỨ CÓ 100G NƯỚC THÌ CÓ 2 G MUỐI:

16G MUỐI CẦN SỐ LƯỢNG NƯỚC LÀ:

100:2*16=800(G)

LƯỢNG NƯỚC PHẢI THÊM LÀ :

800-400=400 (G)

            ĐÁP SỐ :400G

#1: ngày 08/04/2017
406

Thêm bình luận

1

Giải:
Lượng nước muối có trong 400g nước biển là:
400 x 4: 100 = 16 (g)
Dung dịch chứa 2 % muối là:
Cứ có 100 g nước thì có 2 g muối
16 g muối cần số lượng nước là:
100: 2 x 16 = 800 (g)
Lượng nước phải thêm là:
800 – 400 = 400 (g)
Đáp số 400 g.

#2: ngày 08/04/2017
90

Thêm bình luận

1

Tự hỏi tự trả lời smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

#3: ngày 09/04/2017
36

Thêm bình luận

1

hai ng làm giống nhaufrown

#4: ngày 08/04/2017
249

Thêm bình luận