1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Chiều dài từ vị trí xuất phát đến chỗ cái hồ là bao nhiêu km


0

1

 Sau khi Nadia đi lên dốc đến đỉnh, cô đi tiếp một phần đường bằng có chiều dài 2,5 km, rồi đi xuống dốc và đến một cái hồ. Sau đó cô đi theo chiều ngược lại theo con đường cũ. Vận tốc đi đường bằng của cô là 5 km/h, vận tốc lên dốc là 4 km/h, còn vận tốc xuống dốc là 6 km/h. Chiều đi cô mất 1 giờ 36 phút, chiều về cô mất 1 giờ 39 phút. Nếu cô đi không nghỉ trong suốt quá trình thì chiều dài từ vị trí xuất phát đến chỗ cái hồ là bao nhiêu km?

3 trả lời:

1

Quy đổi các giá trị thời gian trong đề bài ra giờ (h): 1 giờ 36 phút = 1,6 h và 1 giờ 39 phút = 1,65 h.

Thời gian để Nadia đi đoạn đường bằng luôn là: 2,5 (km) : 5 (km/h) = 0,5 (h).

Gọi độ dài quảng đường từ chỗ xuất phát lên đỉnh và từ đỉnh xuống hồ tính bằng km lần lượt là m và n.

Như vậy, Nadia đi lên dốc m (km) và xuống dốc n (km) hết thời gian là: 1,6 – 0,5 = 1,1 (h). Tương tự, Nadia đi lên dốc n (km) và xuống dốc m (km) hết thời gian là: 1,65 – 0,5 = 1,15 (h).

Sử dụng dữ liệu vận tốc như đề bài đã cho ta có hệ phương trình:

m/4 + n/6 = 1,1 (I)

m/6 + n/4 = 1,15 (II)

Nhân cả 2 vế với phương trình (I) với 24 và 2 vế phường trình (II) với 36 ta có:

6m + 4n = 26,4 (III)

6m + 9n = 41,4 (IV)

Lấy (IV) trừ đi (III), ta được: 5n = 41,4 – 26,4 = 15 <=> n = 3.

Thay n = 3 vào (III), ta có : 6m + 4 x 3 = 26,4 <=> m = 2,4.

Vậy độ dài của cả quảng đường là 2,5 + 3 + 2,4 = 7,9 (km).

Trả lời : Chiều dài từ vị trí xuất phát đến chỗ cái hồ là 7,9 km.

#1: ngày 17/02/2017
90

Thêm bình luận

1

Hì hì, link đây :

http://imgs.khuyenmai.zing.vn/files/pdf/10/p/kimc-202014-20solutions-20by-20nguyen-20nga-20nhi-1407946055.thuvienvatly.com.38e0e.40624.pdf

#2: ngày 20/02/2017
90

Thêm bình luận

1

bài này sao bn biết làm thế Nguyễn Thế Sơn

#3: ngày 18/02/2017
249

Thêm bình luận