1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Ngày sinh nhật của Nguyên là ngày nào?


1

12

Nguyên cho biết 11 ngày có thể là ngày sinh nhật của mình là:

  • 30/4 (A)
  • 10/5 (B) - 15/5 (C) - 19/5 (D)
  • 17/6 (E) - 18/6 (F)
  • 14/10 (G) - 10/10 (H)
  • 14/11 (I) - 15/11 (K) - 17/11 (L)

Sau đó Nguyên nói cho Thành và Thảo tháng sinh và ngày sinh tương ứng (Thành biết tháng còn Thảo biết ngày).

- Thành nói: Tôi không biết ngày sinh nhật của Nguyên nhưng tôi biết là Thảo cũng không biết.

- Thảo nói: Ban đầu tôi không biết ngày sinh nhật của Nguyên, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi.

- Thành nói: Thế bây giờ tôi cũng biết ngày sinh của Nguyên.

Hỏi ngày sinh nhật của Nguyên là ngày nào?

13 trả lời:

2

H

#1: ngày 12/04/2016
616

Thêm bình luận

1
Kết quả là: H Chính xác 100%
#2: ngày 19/12/2017
471

Thêm bình luận

1

đáp án là H 

#3: ngày 18/12/2017

Thêm bình luận

1

Ban đầu thì thảo không biết ngày sinh của nguyên nên những ngày 30/4,19/5,18/6 được bỏ

thành dám khẳng định là thảo không biết ngày sinh của nguyên nên ta lập luận:

-nếu nguyên nói cho thành biết tháng sinh của mình là tháng 4,5,6 thì các ngày 30/4,19/5,18/6 cũng có thể là đáp án =>thành không thể chắc chắn thảo không biết => tháng sinh của nguyên không thể là tháng 4,5,6

Bây giờ còn 5 ngày 10/10,14/10,14/11,15/11,17/11

Sau khi Thành nói câu đầu thì thảo biết được ngày sinh của nguyên =>ngày 14/10,14/11 loại(vì hai ngày này có trung phần ngày nên thảo chưa chắc đoán trúng)

Mà thành cũng biết được ngày sinh của nguyên cùng lúc với thảo => ngày 15/11,17/11 loại(vì hai ngày này cùng tháng nên thành chưa chắc đoán trúng)

=>chỉ còn ngày 10/10

Vậy ngày 10/10 là sinh nhật nguyên

#4: ngày 15/12/2017
4

Thêm bình luận