1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Tính số bi có được sau 20 ngày


0

7

Một người bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ vào gấp đôi số bi ngày trước đó. Cùng lúc đó cũng lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: ngày đầu và ngày thứ nhất lấy 2 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng số bi của hai ngày trước đó.

A. Tính số bi có được sau 20 ngày?

B. Để số bi còn lại trong hộp lớn hơn 3700 viên cần bao nhiêu ngày?

NHỜ QUÝ BẠN GIẢI TIẾP NHA

6 trả lời:

1

cái đó thì em chịu

#1: ngày 15/09/2016

Thêm bình luận

1

đáp án là 27 ngày thì ra

#2: ngày 15/09/2016

Thêm bình luận

1
#3: ngày 11/09/2016
164

Thêm bình luận

1
#4: ngày 11/09/2016
471

Thêm bình luận