1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Tính số dân sau n năm biết mức tăng dân số là 1.1%/năm


5 trả lời:

1

à, biết rồi. phúc hỏi người ra đề đi

#6: ngày 19/02/2017
5

Thêm bình luận