1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Công thức tính tổng 1.2.3 + 2.3.5 + ... + n(n+1)(2n+1)


8 trả lời:

0

tôi hỏi mọi người công thức, bạn biết thìviệc bạn kệ tôi nhé, cmt vào làm gì cho tốn time angry

#6: ngày 20/09/2016
2

Thêm bình luận

0

quy nạp à bạn        

#7: ngày 20/09/2016
196

Thêm bình luận

0

bài này dùng dãy số

#8: ngày 20/09/2016
132

Thêm bình luận

0

bai nay đe thê dáy

 

#9: ngày 20/09/2016

Thêm bình luận