1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Chị Hoa vay 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng
Chị Hoa vay ngân hàng 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng.Trong 2 năm đầu chị Hoa chỉ trả lãi hàng tháng theo lãi suất của ngân hàng,những năm còn lại chị trả 500 nghìn đồng /tháng.Hỏi sau bao nhiêu tháng chị Hoa sẽ trả hết nợ ? Giải chi

Một người gửi ngân hàng 400 triệu với Lãi kép 4% trên năm
Một người gửi ngân hàng 400 triệu vớiLãi kép 4% trên năm. a)Hỏi sau 6 năm người ta nhận được bao nhiêu tiền ? b) Vào cuối mỗi năm người đó rút ra 6 triệu. Hỏi sau 6 năm người đó còn lại bao nhiêu tiền ?

Thầy Thám gửi hàng tháng A đồng với lãi suất là 0,67%/tháng
Thầy Thám gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là A đồng với lãi suất là 0,67%/tháng thì sau 4 năm thầy có vốn lẫn lãi là 168,4 triệu đồng.Tìm A ( làm tròn đến 1000 đồng ) Giải chi tiết nha

Tính tiền tiết kiệm với lãi suất thay đổi liên tục
Đề bài: Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi. Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng. Chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu

Gửi tiết kiệm ngân hàng là 80000000 đồng với lãi suất 0.9%/tháng
Một anh sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 80000000 đồng với lãi suất 0.9%/tháng. 1)Hỏi sau đúng 5 năm số tiền trong sổ sẽ là bao nhiêu, biết rằng trong suốt thời gian đó anh sinh viên không rút một đồng nào cả vốn lẫn lãi? 2)Nếu

Toán về lãi suất, tiền lương, tăng trưởng
Một người vay thế chấp lương của ngân hàng số tiền là 400 triệu đồng. Biết mỗitháng người đó phải đều đặn trả một số tiền là a và phải chịu lãi suất của số tiền chưatrả là 1,7%/tháng. Biết người đó bắt đầu trả tiền sau 1 tháng và sau 5 năm thì ngườiđó trả

Cho vay trong 4 năm học mỗi năm 2 000 000 đồng để nộp học phí
Sinh viên Châu vừa trúng tuyển đại học được ngân hàng cho vay trong 4 năm học mỗi năm 2.000.000 đồng để nộp học phí, với lãi suất ưu đãi 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn Châu phải trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền m(không đổi) cũng với lãi

Bạn Hiếu gửi 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng và lãi suất tăng lên 1,15%/tháng
Lãi suất tiền lãi gửi tiết kiệm của một ngân hàng trong một thời gian thay đổi liên tục. Bạn Hiếu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15%/tháng trong nữa năm tiếp theo và bạn Hiếu tiếp tục

Trả góp 5 triệu đồng/tháng khi mua nhà 300 triệu đồng
Một người mua nhà trị giá 300 triệu đồng theo phương thức trả góp. Mỗi tháng anh ta trả 5 triệu đồng. Nếu anh ta phải chịu lãi suất của số tiền chưa trả là 0,5 % / tháng và mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ 2 anh ta vẫn phải tra 5 triệu đồng thì sau bao lâu

Gửi tiết kiệm 10000000 kỳ hạn 3 tháng lãi suất 11,6%/năm
Một người gửi tiết kiệm 10000000 đồng loại kì hạn 3 tháng vào ngân hàng với lãi suất 11,6%/năm thì sau 10 năm 6 tháng thì người đó có cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền ?

Tính số dân sau n năm biết mức tăng dân số là 1.1%/năm
Dân số 1 nước là 80 triệu người, mức tăng dân số là 1.1% mỗi năm. Tính dân số của nước đó sau n năm. Áp dụng với n = 20 Kq= 99566467 là sai nhé mong các bn giải hộ!!!

Gửi tiết kiệm sau 2 năm có 500 triệu đồng để xây nhà
Một người muốn sau 2 năm có 500 triệu đồng để xây nhà. Hỏi người đó phải gửi vào ngân hàng một khoản tiền (như nhau) hàng tháng là bao nhiêu? biết lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng là 1,2% trên tháng. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng
Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng nhân dịp Hoàng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuối mỗi tháng bạn Hoàng rút ra số tiền là là 500 000 đồng để tiêu sài cho học tập. Hỏi sau một năm số tiền còn lại trong sổ tiết

Diện tích khu vườn nhà chú Sáu ít hơn diện tích khu vườn nhà chú Tư là 20%
Sản lượng vải của khu vườnnhà chú Tư hơn sản lượng vải của khu vườn chú Sáu là 15% .Diện tích khu vườn nhà chú Sáu ít hơn diện tích khu vườn nhà chú Tư là 20%. Hãy so sánh năng suất vải ở 2 khu vườn hơn kém nhau bao nhiêu % ?

Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng
Bạn Hoàng được bố tặng 10 triệu đồng vào sổ tiết kiệm với lãi suất 0,45%/tháng nhân dịp Hoàng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuối mỗi tháng bạn Hoàng rút ra số tiền là là 500 000 đồng để tiêu sài cho học tập. Hỏi sau một năm số tiền còn lại trong sổ tiết