1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán đố

Một mảnh sân hình chữ nhật cò chiều rộng và chiều dài là 7.6m và 11.2m


0

5

Một mảnh sân hình chữ nhật cò chiều rộng và chiều dài tương ứng là 7.6m và 11.2m được lát kín bởi các viên gạch hình vuông có cạnh là 20cm. (Cho rằng diện tích tiếp giáp nhau giữa các viên gạch là ko đáng kể). Người ta đánh số các viên gạch đã lát từ 1 cho đến hết. Giả sử viên gạch thứ nhất người ta đặt lên đó 1 hạt đậu, trên viên gạch thứ hai người ta đặt 7 hạt đậu, trên viên gạch thứ 3 người ta đặt 49 hạt đậu, trên viên gạch thứ tư người ta đặt 343 hạt đậu,... và cứ đặt hạt đậu theo cách đó cho đến viên gạch cuối cùng ở trên sân này. Gọi S là tổng các hạt đậu đã đặt lên các viên gạch của sân đó. Tìm ba chữ số tận cùng bên phải của số 65S + 5

11 trả lời:

0

Diện tích của sân vườn là: 7,6 x 11,2 = 85,12 m2

Diện tích viên gạch là: 0,22 = 0.04 m2

Do đó số viên gạch cần lát là: 85,12 : 0,04 = 2128 (viên gạch)

Dựa theo cách đặt hạt đậu thì ta có: S = 70 + 71 + 72 + 73 + .... + 72127 (Dùng kiến thức cấp số nhân để tìm S)

Vậy 3 chữ số tận cùng bên phải của 65S + 5 là 005   indecision

#1: ngày 10/03/2017
18

Từ dòng thứ 4 xuống dòng thứ 5 thiếu căn cứ quá bạn. Cách làm đúng đây: Bạn nhân 7S rồi trừ đi S thì sẽ ra: 6S=72128-1.

Từ đây nếu dùng đồng dư với 1000 thì có thể dễ dàng tìm 3 chữ số tận cùng nhé » Trần Việt Hoàng 1 0 ngày 08/04/2020


Thêm bình luận

1

Nói v ai chả lm đc nói như bn vl

#2: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận

1

Không nghĩ ra thì tìm đề thi nào có câu này mà kết thúc thì xem đáp án. Chỉ có cách đấy thôi. Hehelaughwinkwink

#3: ngày 07/03/2017
9

Thêm bình luận

1

bài này chịu khó suy nghĩ ik mk lm hoài ko ra

#4: ngày 07/03/2017
255

Thêm bình luận