1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Trả góp 5 triệu đồng/tháng khi mua nhà 300 triệu đồng


0

1

Một người mua nhà trị giá 300 triệu đồng theo phương thức trả góp. Mỗi tháng anh ta trả 5 triệu đồng. Nếu anh ta phải chịu lãi suất của số tiền chưa trả là 0,5 % / tháng và mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ 2 anh ta vẫn phải tra 5 triệu đồng thì sau bao lâu anh ta trả hết số tiền trên.

2 trả lời:

1

Bài này 72 tháng nha bạn

#1: ngày 10/10/2016
199

Thêm bình luận

1

61 tháng nhé bạn 

 

#2: ngày 09/10/2016
73

Thêm bình luận